Menu
Pirkumu grozs

Garantija

Garantija, atteikuma tiesības un preces atgriešana

SIA Super Selection Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". SIA Super Selection patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem griezieties jebkurā veikalā Latvijā. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats klients, remonta gadījumā izdevumus jāsedz klientam. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūgums rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

* prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām;
* prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
* konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
* veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
* preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:
* svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
* dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
* neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.

Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

Atgriežot preci, nauda par piegādi netiek atmaksāta.