Menu
Pirkumu grozs

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA Super Selection (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 40003991531, juridiskā adrese: Dambja iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

 1. Līguma priekšmets

 Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

 1. Distances līguma spēkā stāšanās

 Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 1. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Lai veiktu pasūtījumu:

 1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Pirkt”;
 2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz sarkanā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz sarkanā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
 3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saglabāts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums."

 Pasūtījumus iespējams veikt:

 • jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;
 • zvanot darba dienās no 08:00 līdz 17:00 pa tālruni +371 25555447;
 • nosūtot e-pastu uz eshop@superselection.lv.

 Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:

 • preces nosaukumu;
 • preces cenu;
 • vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
 • pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);
 • piegādes adresi;
 • bankas nosaukumu;
 • bankas konta Nr.;
 • kontakttālruni;
 • e-pastu.

 Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 09:00 līdz 15:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.

 1. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

 Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties ar priekšapmaksas rēķinu, apmaksājot to caur internetbanku vai bankas filiālē vai ar pēcapmaksu (ja pasūtīts ar Latvijas Pastu vai ar DPD kurjeru)

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

Veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” jānorāda pasūtījuma ID numuru.

Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.

 1. Piegādes noteikumi

 Pasūtījums tiks piegādāts uz Pircēja norādīto adresi. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces svara, izmēra un attāluma no Rīgas. Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta preces priekšapmaksa.

Preču piegāde iespējama 3 (trīs) darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas uzņēmuma kontā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.

Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar VAS "Latvijas Pasts", SIA Omniva, SIA DPD Latvija, Itella Logistics SIA 

Iepērkoties vismaz par 50.00 € (piecdesmit euro , 00 cents)  fiziskam personam piegāde ir BEZMAKSAS.

SIA Super Selection patur tiesības manīt piegādes maksu vai to atcelt vispār.


Precu piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.

Preču piegāde tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.


 1. Garantija

 Uzņēmuma Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem griezieties jebkurā Uzņēmuma veikalā Latvijā. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta gadījumā izdevumus jāsedz Pircējam.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām;
 • prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
 • konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

 Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
 • neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.

 Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

 1. Distances līguma izpildes laiks

 Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

 1. Atteikuma tiesības 

Pircējs ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt vai apmainīt Preci/-es 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas, aizpildot atgriešanas veidlapu. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (higiēnas priekšmeti, skūšanās piederumi u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

 Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu

 1. Preču atgriešanas kārtība
  Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

9.1. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam (lietotājam) nepatīk iegādātās preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektēšanas iespējas (izņemot tiesību aktos norādītās preces, kuras Pircējam nav tiesību iemainīt (atdot) tādēļ, ka viņam nepatīk preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektēšanas iespējas), prece tiek atgriezta atpakaļ uz adresi:Dambja iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija par Pircēja līdzekļiem. Uzņēmums Pircējam 14 dienu laikā no atgriešanas brīža atgriež samaksāto naudu.

9.1.1. Preces tiek atdotas atpakaļ oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā kopā ar preces dokumentiem un nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pirms preču atdošanas atpakaļ Pircējam noteikti ir jāsazinās ar Uzņēmumu pa norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi eshop@superselection.lv

9.1.2. Par atgriežamās preces pienācīgu sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Uzņēmums nepieņem atdodamo preci.

9.1.3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas, sabojātas un/vai ir zaudējušas preču izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

9.2. Visos preču atdošanas gadījumos Pircējam ir jāvēršas pie Uzņēmuma, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju, un tikai pēc informācijas saņemšanas no darbinieka ir jāatdod prece atpakaļ ar kurjera starpniecību vai nogādājot preces uz norādīto adresi.

 1. Konfidencialitāte 

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

 1. Citi noteikumi

 Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%. Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara / izmēra.

Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

 1. Uzņēmuma rekvizīti

 Nosaukums: SIA Super Selection

Juridiskā adrese: Dambja iela 3a, Rīga, LV-1005, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40003991531

PVN reģistrācijas numurs: LV40003991531

Interneta veikala Super Selection bankas konts: LV22HABA0551029309529

Bankas kods: HABALV22

Banka: Swedbank AS