Menu
Pirkumu grozs

AT HOME gaisa atsvaidzinātājs ar ziedu aromātu, 400 ml

AT HOME gaisa atsvaidzinātājs ar  ziedu aromātu, 400 ml
AT HOME gaisa atsvaidzinātājs ar ziedu aromātu, 400 ml
  • Pieejamība: 8
  • Preces kods: 8719874191166
  • Svars: 0.40kg
€1.59
€1.59
AT HOME gaisa atsvaidzinātājs 400 ml - ziedu
Neto masa: 400 ml. Vienmēr turiet drošā attālumā no sejas. Jūsu pašu drošībai izmantojiet šo produktu tikai tam paredzētajam mērķim saskaņā ar norādījumiem. Ikvienam, kurš ir jūtīgs pret smaržvielām, lietojot šo produktu ir jāievēro piesardzība.
BĪSTAMI! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C. Var izraisīt alerģisku reakciju. Neieelpot. Lietot tikai labi vēdināmās vietās. Utilizēt saskaņā ar vietējām un reģionalām normām. Ražots: ES.